logoNákup vstupenek

CZ . EN

Prohlídkové okruhy

BARBORA

BARBORA & SEDLEC (Kostnice a Katedrála)

Výběr vstupenek

Prohlídkový okruh a kategorie
Počet
Snížené vstupné platí pro studenty 15–26 let, seniory nad 65 let, držitele průkazu ZTP a děti ve věku 6–15 let. Děti mladší 6 let mají vstup zdarma.
Celková částka 0

Kupující

Jméno
Příjmení
Email
Telefon (vč. mezinárodní předvolby)
Ulice a číslo popisné
PSČ
Město
Stát
Provozovatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 46403523   DIČ: CZ46403523